Kursus Pengenalan Undang-Undang Buruh Malaysia

 • 03-04-2024 - 04-04-2024
 • Dorsett Grand Subang

PENGENALAN

Akta Pekerjaan 1955 (Akta) merupakan asas dalam kontrak pekerjaan di Semenanjung Malaysia dan Labuan. Pada tahun 2022, beberapa pindaan utama terhadap Akta ini dalam menangani isu global termasuk buruh paksa dalam senario pekerjaan tempatan. Akta ini telah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023. Selain dari pindaan pada Akta Pekerjaan 1955, terdapat juga beberapa pindaan kepada Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 2020).

 

OBJEKTIF

 • Memahami Kerangka Perundangan Malaysia
 • Menghargai Kod Tatalaku Keharmonian Industri
 • Menghubungkan Akta dengan amalan terkini
 • Mengetahui pindaan terkini Akta
 • Menyediakan pelan tindakan dalam memastikan pematuhan pindaan Akta
 • Mengenalpasti kesan terhadap pindaan Akta
 • Mencadangkan perubahan utama dalam Terma Pekhidmatan Pekerjaan

 

KUMPULAN FOKUS

Pegawai, Penyelia, Ketua Bahagian/Kumpulan Kerja

 

METODOLOGI

 • Pembentangan
 • Kajian Kes
 • Perbincangan kumpulan

 

CADANGAN RANGKA KURSUS

HARI 1

 • Pengenalan Undang-undang Buruh Malaysia
 • Akta Pekerjaan 1955 (Pindaan 2022)
 • Penamatan Kontrak Perkhidmatan
 • Peruntukkan didalam Akta Pekerjaan 1955

HARI 2

 • Akta Perhubungan Perusahaan
 • Proses Pengendalian Disiplin
 • Siasatan Dalaman (Domestic Inquiry)
 • Mahkamah Buruh dan Mahkamah Perusahaan
 • Gangguan Seksual

 

SIJIL PENYERTAAN

 

PAUTAN

Register Here
Download Brochure

 

Organizer:

Shafinah Che Ariff

 • Time : 9:00 am - 5:00 pm (Asia/Kuala_Lumpur)

Registration Deadline Expired!!

Related Events