Pengurusan Stor dan Inventori yang Berkesan

  • 01/11/2023 - 02/11/2023
  • Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre

PENGENALAN

Stor telah menjadi sangat penting dalam dunia perniagaan hari ini. Mereka memainkan peranan yang amat penting dalam membaiki persaingan sesuatu perniagaan. Organisasi hari ini, menghadapi pelbagai cabaran untuk mencapai kos, kepantasan dan kebergantungan. Ketiga-tiga objektif ini boleh di capai melalui pengurusan stor yang berkesan. Kursus ini  akan menumpu kepada membaiki prestasi stor dan ‘warehouse’ khususnya dalam persekitaran perniagaan yang kian berubah. Lazimnya, dikatakan bahawa stor “HANYA MENAMBAH KOS TETAPI BUKANNYA  NILAI”. Organisasi harus menambah nilai dalam semua aktiviti-aktiviti stor dan’warehouse’ nya demi untuk  mengekalkan kelebihan daya bersaing.

 

OBJEKTIF

Para peserta seharusnya dapat;

  1. Memahami tanggungjawab-tanggungjawab mereka sebagai staf / pekerja stor/’warehouse’
  2. Mengenalpasti cara-cara membaiki produktiviti stor masing-masing
  3. Memahami peranan mereka sebagai sistem penyokong kepada pelbagai bahagian-bahagian suatu organisasi
  4. Memahami kepentingan 5 objektif prestasi terhadap keupayaan sesuatu stor

 

SASARAN PESERTA

Para pekerja yang mempunyai kaitan dengan kerja-kerja penstoran dan gudang termasuk Pengurus Stor, Penyelia Stor & Logistik, Pegawai Stor & Inventori, Penyelenggara Stor, Pembantu Stor & Inventori, Kerani Stor dan kakitangan stor yang berkenaan.

 

METODOLOGI

Sesi teori akan diikuti dengan kajian kes dan latihan praktikal serta perbincangan umum untuk kemudahan pemahaman dan aplikasi.

 

KANDUNGAN KURSUS

MODUL 1- PENGENALAN KEPADA INVENTORI

MODUL 2- KEDUDUKAN INVENTORI

MODUL 3- KEPUTUSAN BERKENAAN MASA/TEMPOH

MODUL 4- ANALISA INVENTORI DAN SISTEM KAWALAN

MODUL 5- PENGENALAN KEPADA STOR/PENGURUSAN ‘WAREHOUSE’/ GUDANG

MODUL 6- FUNGSI-FUNGSI STOR/WAREHOUSE

MODUL 7- TANGGUNGJAWAB DAN FUNGSI PEKERJA STOR/WAREHOUSE

MODUL 8- MEMBAIKI SISTEM PENGURUSAN STOR/’WAREHOUSE’

MODUL 9-PENERIMAAN DAN PENGISUAN STOR

MODUL 10- KAEDAH-KAEDAH PENGKODAN

MODUL 11- PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN STOK

 

PAUTAN

Register Here
Download Brochure

 

Organizer:

Dr Thanabalan Vellloo

  • Time : 9:00 am - 5:00 pm (Asia/Kuala_Lumpur)

Registration Deadline Expired!!

[Note: This event will be held on zoom. Attendee will get zoom meeting URL through email]

Related Events