Pengurusan Mesyuarat Berkesan

  • 14-12-2023 - 15-12-2023
  • Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre

PENGENALAN

Kursus Pengurusan Mesyuarat Berkesan ini bertujuan memberi pendedahan awal kepada peserta tentang prosedur mesyuarat yang betul dari segi asas-asas pengurusan dan pengendalian mesyuarat yang berkesan, tindakan sebelum, semasa dan selepas mesyuarat dan panduan penulisan minit mesyuarat yang betul.

 

OBJEKTIF

  • Menerangkan ciri-ciri Pengurusan mesyuarat efektif dan profesional.
  • Mengaplikasikan peranan yang sepatutnya dibuat oleh setiap ahli mesyuarat.
  • Menggunakan tindakan yang betul sebelum, semasa dan selepas mesyuarat.
  • Menjelaskan kemahiran, menjimatkan dan menguruskan masa dalam mesyuarat.
  • Mengaplikasikan pengetahuan mencatat semasa mesyuarat dan menulis minit selepas mesyuarat.

 

SIAPA YANG PATUT HADIR

Kursus ini sesuai untuk dihadiri oleh Eksekutif, Setiausaha, Pentadbir, Penolong Pentadbir, Pembantu Peribadi, Ketua Kerani yang sering terlibat di dalam penulisan dokumen-dokumen rasmi.

 

METODOLOGI

Sesi teori akan diikuti dengan kajian kes dan latihan praktikal serta perbincangan umum untuk kemudahan pemahaman dan aplikasi.

 

KANDUNGAN KURSUS

PENGENALAN

Modul 1 : Profesionalisma Pengurusan Mesyuarat

Modul 2 : Mesyuarat Berkualiti

Modul 3: Komponen Utama Mesyuarat

Modul 4: Pengendalian mesyuarat berkesan

Modul 5: Peranan Setiap Ahli Mesyuarat

Modul 6: Tindakan Sebelum, Semasa Dan Selepas

Modul 7: Penulisan Minit Mesyuarat

Modul 8: Mengujudkan Suasana Mesyuarat Yang Selesa

 

PAUTAN

Register Here
Download Brochure

 

Organizer:

Jumari Bin Kosrin

  • Time : 9:00 am - 5:00 pm (Asia/Kuala_Lumpur)

Registration Deadline Expired!!

Related Events